Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmmHKbnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
 • hZWZmJVmmHKbnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGlrb6GysQ..

Company Menu

Review

BMW Euro Auto - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Âu Châu Reviews

5.0
1 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at BMW Euro Auto - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Âu Châu?

Add Review
 • “BMW ngôi nhà thân yêu thứ 2 của tôi ”

  Quyen Tran's picture
  HRBP

  I worked at BMW Euro Auto - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Âu Châu for 6 years 1 month.

  Pros

  Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản than tốt, chế độ quan tâm đến nhân viên rất tốt, đây là môi trường lí tưởng để thỏa sức đam mê với nganh ô tô

  Cons

  Luôn luôn học hỏi và phát triển bản than để bắt kịp với tình hình phát triển của công ty và tập Đoàn

  Advice to Senior Management

  Các bạn hãy tìm kiếm cơ hội để được gia nhập vào gia đình BMW

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVmmHKbnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6XmZZr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVmmHKbnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rm2WYcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaHCacGhgl6DXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.

Pages

hZWZmJVmmHKbnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...